Znamenitosti

Ljubljana je mesto, glavno mesto Slovenije. Oblikuje mestno skupnost Ljubljana, razdeljeno na sedemnajst okrožij.

Prebivalstvo je 258,9 tisoč ljudi (2014) ali 13% prebivalstva države. V aglomeraciji živi več kot 500 tisoč ljudi. Nahaja se v medmestnem Ljubljanskem bazenu na bregovih reke Ljubljanice.

Glavno politično, gospodarsko in kulturno središče Slovenije. Koncentrira več kot 40% BDP države in tretjino sedežev največjih podjetij v Sloveniji. Tu je Univerza v Ljubljani, v kateri študira več kot petdeset tisoč študentov. Javni prevoz je sestavljen iz avtobusov.